Hej! Vi har ingen möjlighet att få hemsidan att fungera för dig om du använder en webbläsare från förra seklet.
Tänk på att de har säkerhetsproblem stora som hålen i en schweizerost.
Bildspel: Bläddra med pilarna

Stort intresse för Årsmötet på IH

Våra årsmöten håller sig stadigt runt 100 personer som först minglar i museet och tar en fika och därefter intresserat följer årsmötesförhandlingarna och vad vår gäst har att informera och tala om – denna gång Jens Fjellström.

annons

Ordföranden Ingvar Pettersson hälsade välkommen till årsmötet och kunde sedan snabbt dra igenom Verksamhetsberättelse, Ekonomiska berättelser (både för FIA och Gunnar Nilssons Minnesfond) samt Revisorernas berättelser. Allt gav klart godkänt från medlemmarna och därmed fick Styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

Styrelsevalen

Ingvar själv hade tidigt 2013 aviserat att han tog sitt sista och femte år som ordförande (sjätte i styrelsen totalt).

Valberedningen presenterade som nytt namn till ordförande, Christer Fermvik, och han valdes med acklamation för ett år. Han tackade för förtroendet och hoppades motsvara förväntningarna.

Till styrelseledamöter på två år omvaldes: Tommy Lilja, Bo Bergman, Stefan Lejon och Kjell Bohman, dessutom nyvaldes Bo Johnsson på två år som ersättare för Ulf Wigström (som var vald på ytterligare ett år men önskat att få avstå detta – men finns kvar i utställningsgruppen).

Kvarstående styrelseledamöter på ett år är: Sten Nilsson, Lars-Göran Skoog, Olof Hasselblatt, Gustav Ahlbin, Tommy Ebersjö, Staffan Hansson och Olle Pålsson.

Övriga val med mera

Willard Möller och Arne Bengtsson omvaldes som revisorer, Bill Kastberg och Tomas Kristiansson omvaldes som revisorsuppleanter.

Claes Johansson (som sammankallande) och Hasse Sjöström omvaldes i Valberedningen medan Ingvar Pettersson nyvaldes efter Ingemar Aronsson (som avsagt sig uppdraget).

Verksamhetsplan och Budget för 2014 föredrogs och godkändes.

Medlemsavgifterna för 2015 ventilerades och fastslogs till oförändrade.

Rolf Weiman och Tore Green tackade var för sig, styrelse och övriga funktionärer, till ett fantastiskt museum och allt det ideella arbete som läggs ner. Likaså på det positiva sätt alla blir mottagna till museet.

Utmärkelser & Hedersledamöter

Förtjänstnål tilldelades: Eva Pedersen (nr 48), Olof Mathiasson (49), Olle Arvidson (50), Kaj Stenberg (51), Jan Lindman (52) och Lars Joelson (53).

Standar tilldelades: Ulf Wigström, Christer Lind, Claes Johansson och Ingemar Aronsson.

Ulf Wigström och Ingvar Pettersson utsågs även till Hedersledamöter.

Utmärkelse- och prisutdelare var FIA:s hedersordförande Kjell-Arne Welin, som framförde speciella tack till respektive.

FIA:s hedersledamöter är 2014 åtta personer: Krister Johansson, Sven Klevtorp, Arne Larsson, Bo Persson, Ingvar Pettersson, Risto Karvinen, Hasse Sjöström och Ulf Wigström, som alla får delta i styrelsemötena och ha synpunkter, men inte rösta om det skulle behövas i någon fråga.

Ingvar Pettersson tackade sedan för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat och hälsade gästföreläsaren Jens Fjellström välkommen.

Hasse Sjöström

ALLA VÅRA BÖCKER

VÄLKOMMEN TILL IDROTTSMUSEET!

KARTA

MINA SIDOR

NYHETSBREV

ÖPPETTIDER

VARDAGAR entré 20:-
9-15
Extra öppet vid evenemang *
se nedan
Övriga tider efter överenskommelse.
* Annan entréavgift gäller, se resp inbjudan.
OBS! 1/12 Öppet för besök bara till 12.

KONTAKT

PRISLISTA

DET HÄNDER IDAG

Vi stödjer Idrottsmuseet

Vi stödjer Idrottsmuseet

annons

KONTAKTA FIA

Redaktör: Hasse Sjöström

Författare: Sten Nilsson, Lasse Skoog

Webmaster: Mats Andersson

Kontakt:

Telefon växel: 042 - 13 39 00

Adress: Mellersta Stenbocksgatan 10

Postadress: 254 37 Helsingborg

Org.nr: 843001-0580

Pg: 32 97 12-4

Bg: 698-0064

Swish: 1234 94 52 34

FIA frågar/Fråga FIA!

Ett aldrig sinande pussel är att fylla i namn på personer på foton. Kanske just du finns på bild, eller någon du känner till. Du kan även ställa liknande frågor till oss inom vårt kunskapsområde.Läs mer

Besök oss!

Inträde 20:- Medlemmar 0:- Öppettider:Läs mer

Boka oss!

Genomför ett speciellt arrangemang eller möte i vår lokal med plats för ca. 80 personer i och vi kan ta fram allt; fika, mackor, landgångar och dricka. Om bara folk skall sitta och lyssna kan det beredas plats till över 200.Läs mer

Stöd oss och därmed idrotten!

Att vara (enskild) medlem kostar 300:-/år. Med detta följer fri Entré, rabatter med mera. Företagsmedlemmar (1000:-/år) och sponsorer får ännu fler fördelar.Läs mer

Om FIA – en kort historik

FIA:s ambition är att visa upp, dokumentera idrott med anknytning till Helsingborg, väcka intresse, minnas profiler och stödja talanger inom vår region.Läs mer

Köp våra böcker och andras

Idrottsmuseet är även en bokhandel. I hyllan finns böcker med idrottsanknytning och lokala företeelser.Läs mer

Vem blir årets idrottare?

Föreslå en person eller ett lag som kan anses vara "en produkt av stadens idrott", och som representerar en idrottsförening i staden.Läs mer

Inhämta/delge information!

Förutom museum och bibliotek finns möjlighet att gräva djupare i gömmorna genom Arkivet, eller fråga våra specialister direkt vid besök.Läs mer

Skänk idrottsprylar!

"Genom att lära oss något om det förflutna får vi bättre förståelse för vår tid." Minnena från flydda tider är i mycket oskattbara ting i framtiden...Läs mer

FÖLJ OSS PÅ

Facebook Instagram Youtube