Hej! Vi har ingen möjlighet att få hemsidan att fungera för dig om du använder en webbläsare från förra seklet.
Tänk på att de har säkerhetsproblem stora som hålen i en schweizerost.
Bildspel: Bläddra med pilarna

FIA Jubileumsskrift 25 år 1976-2000

Utdrag ur boken: Tjugofem år har gått. FIA bildades för tjugofem år sedan på initiativ av några helsingborgare som såg att idrottshistorien var på väg att försvinna. Det är viktigt att samla dokumentation, material och inte minst intervjua aktiva och ledare inom idrottsrörelsen medan detta ännu är möjligt.

annons

Dokumentation försvinner material kastas och människor avlider därför måste idrottshistorien samlas medan förutsättningarna finns. Det var ett gott initiativ att bilda FIA och därmed lägga grunden till ett framtida centrum i var region för idrotten i ett historiskt perspektiv. Det gjordes snabbt stora insatser för att samla material som ansågs värdefullt och därför borde bevaras för kommande generationer. Det blev väldigt mycket prissamlingar, märken, vimplar och inte minst stora mängder dokumentation. Tyvärr förbisågs att det fanns och finns ett behov att få tillgång till all form av idrottsmaterial, utrustning, redskap etc. FIA har idag en utomordentlig bredd i sin dokumentationssamling och priser finns som återspeglar hela 1900-talet. Men bristen på idrottslig utrustning är inte tillfredsställande i våra totala samlingar och därför pågar en diskussion hur vi skall komma ifatt, även när det gäller insamling av idrottsredskap och personlig utrustning. Ambitionen är att vi om några år skall vara intressanta även när det gäller redskap och material.

Kunskap

Det är mycket kunskap som ryms inom FIA inte minst på det personliga planet, de äldre medlemmarna, har utomordentliga minnesbilder av det som var för ganska länge sedan. Vi försöker att genom intervjuer och liknande dokumentera denna kunskap på video och CD-rom.

Drömmar och visioner

Vi har drömmar och visioner om hur de framtida utställningarna och arkivet skall utformas om hur tillgängligheten och inte minst intresset från allmänheten skall stimuleras. Ett hinder vid sådana diskussioner är hur det skall kunna genomföras eftersom ekonomin inte ger något utrymme för vidlyftigheten. Men hinder och svårigheter är till för att elimineras och fantasin till förbättrade inkomster är stor om inte alltid helt realistisk. Men det viktigaste är att förhoppningarna och optimismen aldrig får stå tillbaka för realism. Vi är inte ensamma om ekonomiska svårigheter det är ett öde vi delar med stora delar av folkrörelserna.

Lokalfrågan

Lokalfrågan har förmodligen diskuterats under hela FIA:s tid, idag tror jag ändå att det finns visst hopp till positiva tankar, men det krävs att framförallt kommunen biträder oss för att lokalfrågan skall lösas permanent. Det är svårt att känna fullständigt engagemang om man samtidigt är klar över att de nuvarande lokalerna inte kommer att vara tillgängliga för FIA in i framtiden.

Denna produkt är slutsåld, men kan ev. uppbringas i hyfsat skick vid förfrågan.

Kjell-Arne Welin

ALLA VÅRA BÖCKER

VÄLKOMMEN TILL IDROTTSMUSEET!

KARTA

MINA SIDOR

NYHETSBREV

ÖPPETTIDER

VARDAGAR entré 20:-
9-15
Extra öppet vid evenemang *
se nedan
Övriga tider efter överenskommelse.
* Annan entréavgift gäller, se resp inbjudan.
6/7-28/7 **Sommartider
**Möjlighet till kontakt/besök ändå. Läs mer...

KONTAKT

PRISLISTA

DET HÄNDER IDAG

DET HÄNDER FRAMÖVER

September 2024

Oktober 2024

November 2024

Vi stödjer Idrottsmuseet

Vi stödjer Idrottsmuseet

annons

KONTAKTA FIA

Redaktör: Hasse Sjöström

Författare: Sten Nilsson, Lasse Skoog

Webmaster: Mats Andersson

Kontakt:

Telefon växel: 042 - 13 39 00

Adress: Mellersta Stenbocksgatan 10

Postadress: 254 37 Helsingborg

Org.nr: 843001-0580

Pg: 32 97 12-4

Bg: 698-0064

Swish: 1234 94 52 34

FIA frågar/Fråga FIA!

Ett aldrig sinande pussel är att fylla i namn på personer på foton. Kanske just du finns på bild, eller någon du känner till. Du kan även ställa liknande frågor till oss inom vårt kunskapsområde.Läs mer

Besök oss!

Inträde 20:- Medlemmar 0:- Öppettider:Läs mer

Boka oss!

Genomför ett speciellt arrangemang eller möte i vår lokal med plats för ca. 80 personer i och vi kan ta fram allt; fika, mackor, landgångar och dricka. Om bara folk skall sitta och lyssna kan det beredas plats till över 200.Läs mer

Stöd oss och därmed idrotten!

Att vara (enskild) medlem kostar 300:-/år. Med detta följer fri Entré, rabatter med mera. Företagsmedlemmar (1000:-/år) och sponsorer får ännu fler fördelar.Läs mer

Om FIA – en kort historik

FIA:s ambition är att visa upp, dokumentera idrott med anknytning till Helsingborg, väcka intresse, minnas profiler och stödja talanger inom vår region.Läs mer

Köp våra böcker och andras

Idrottsmuseet är även en bokhandel. I hyllan finns böcker med idrottsanknytning och lokala företeelser.Läs mer

Vem blir årets idrottare?

Föreslå en person eller ett lag som kan anses vara "en produkt av stadens idrott", och som representerar en idrottsförening i staden.Läs mer

Inhämta/delge information!

Förutom museum och bibliotek finns möjlighet att gräva djupare i gömmorna genom Arkivet, eller fråga våra specialister direkt vid besök.Läs mer

Skänk idrottsprylar!

"Genom att lära oss något om det förflutna får vi bättre förståelse för vår tid." Minnena från flydda tider är i mycket oskattbara ting i framtiden...Läs mer

FÖLJ OSS PÅ

Facebook Instagram Youtube