Hej! Vi har ingen möjlighet att få hemsidan att fungera för dig om du använder en webbläsare från förra seklet.
Tänk på att de har säkerhetsproblem stora som hålen i en schweizerost.

Om FIA – en kort historik

FIA:s ambition är att visa upp, dokumentera idrott med anknytning till Helsingborg, väcka intresse, minnas profiler och stödja talanger inom vår region. Hur vi gör det har ändrats över tiden, och det kommer säkert att hända igen.

annons

Bildandet

Journalisterna i föreningen Sportpennorna låg bakom initiativet till vår förening Idrottsarkivet och därmed museet.

Det resulterade i ett sammanträde med HISO, Helsingborgsidrottens Samorganisation. Fyra personer från de nämnda organisationerna samlades till ett första möte den 30 oktober 1975, nämligen journalisterna GeBe Andersson och Sixten Raaf samt hamnkamrer Eric Eskilsson och laboratoriechef Nils Jacobsson. De fastställde att den nya föreningen skulle få namnet Föreningen Idrottsarkivet (FIA).

Informationen om bildandet av FIA hade nått ut till ett stort antal av Helsingborgs föreningar och enigheten var stor när beslutet togs om bildandet av FIA måndagen den 26 april 1976. Einar Nilsson utformade stadgarna.

Första styrelsen såg ut så här: Sixten Raaf (ordförande), Torsten Carlius (vice ordförande), Thure Nordström (kassör), Eric Eskilsson (sekreterare), Nils Jacobsson (arkivarie) samt GeBe Andersson och Einar Nilsson (ledamöter) med Sven Klevtorp och Stig Olsson (suppleanter) samt Birger Jönsson och Sven Larsson (revisorer).

Stadgarna kan sägas innehålla två huvudpunkter, nämligen att verka för inrättande av ett idrottsmuseum samt utge en årsbok om Helsingborgsidrotten innehållande även historiska återblickar. Egna lokaler dröjde till 1985. Det finns inte utrymme här för alla turer om lokalfrågan!

Många huvudpersoner

Den första årsboken omfattade året 1979. Bakom låg GeBe Andersson, Eric Eskilsson (t.o.m.1985), Sixten Raaf och Hans Sjöström. Det blev en serie på 15 böcker under lika många år.

De första åren gick åt till att organisera upp verksamheten. En insamlingskväll i dåvarande Bingo 13:s lokaler på Trädgårdsgatan 13 blev en stor framgång och gav flera positiva följdverkningar.

En stor utställning på Biblioteket invigdes av kommunalrådet Percy Nessling 1977. Därmed inleddes ett givande samarbete med Stadsbiblioteket vilket innebar flera populära utställningar framöver.

Idrottsprofessor Åke Svahn donerade han större delen av sina värdefulla samlingar till FIA. Detta utökade också FIA:s möjligheter till intressanta utställningar.

En annons i HD 1985 om "lokal i city" besvarades och en månad senare beslöt styrelsen att hyra dessa lokaler med adress Springpostgränden 3. Hyran var moderat, lokalerna lämpliga och läget centralt. Invigningen ägde rum den 20 oktober 1986.

FIA är mycket tacksamma för Gunnar Nilssons mor – framlidna fru Elisabeth Nilsson – som förutom att hon bidrog med en stor del av utrustningen i samband med uppbyggandet av Idrottsmuseet på Springpostgränden även gav FIA två donationer på 100 000 kronor vardera för att hedra sin bortgångne son. Avkastningen av dessa fick användas till underhåll av "Gunnar Nilsson-rummet" samt för att utdela ett ungdoms-motorstipendie.

Nya krafter och ideér

Vid föreningens 11:e årsmöte1987 överlämnade Sixten Raaf ordförandeklubban till Birger Jönsson. Vid årsmötet 1993 blev det ett andra ordförandeskifte då Birger Jönsson lämnade klubban vidare till Nils Ence. Det tredje ordförandebytet skedde 1996 då Nils Ence drog sig tillbaka och lämnade över klubban till Kjell-Arne Welin. Därefter blev det Ingvar Pettersson (2009) och Christer Fermvik (2014).

Ett bakslag skedde 1997 då vi drabbades av omfattande vattenskador genom flöde från våningen ovanpå. Först drygt ett år senare kunde vi genomföra återinvigningen.

Det gäller att hänga med i dataåldern och under 1998 var det premiär för FIA med en hemsida på Internet. Under 2014 har sidan fått ett nytt ansikte med tanke på att man måste kunna komma åt den via alla nya apparater som mobiler och surfplattor.

En viktig del i FIA:s verksamhet är dokumentationen över många av våra duktiga idrottsledare och aktiva som gjort stora insatser för våra föreningar och idrotten över huvud taget. Därför startade vi tidigt med videoinspelningar och har idag en ganska stor samling. Den finns här och ingen annanstans!

Vi har också deltagit i externa aktiviteter, bland annat, Arkivens dag hos Helsingborgs Stadsarkiv där en miniutställning om Kalle Svensson visades, samt vid Folkets Hus 100-årsjubileum. Vi tänker fortsätta med detta.

Från Springposten till Nykterhetshuset

Genom politiska initiativ beslutades att det så kallade IOGT huset skulle renoveras och vi reagerade snabbt. Efter någon tid blev det också klart att vi skulle få tillgång till den lokal som varit Scala-biografen i IOGT-huset. Vi fick överblivna utställningsmontrar från Systembolag. Materialet hämtades och monterades och därigenom fick vi förstklassiga utställningsmontrar och hela museet blev mycket bra. (Men idag 2014 på IH är montrarna ännu lyxigare.)

Nyinvigningstalet 2004 hölls av Hans Sjöström, hedersledamot i FIA och mångårig, nästan sedan starten, medarbetare i FIA. Frida Johansson från Råå Bordtennisklubb samt Andreas Lilja ishockeyproffs från NHL klippte av bandet och därmed var det nya museet invigt.

Racerföraren Gunnar Nilsson kom att bli den första separata utställningen i det nya museet och skälet till detta var att cancerstiftelsen som bär hans namn skapades 25 år tidigare på initiativ av Gunnar Nilssons moder.

”Tecknar-Anders” Anderös alster blev nästa attraktion på museet och huvudpersonen närvarade vid invigningen som öppnades av Ann Arleklo, kommunfullmäktiges ordförande. Därefter har följt ett antal temautställningar.

En omfattande konferensverksamhet tillkom i de nya lokalerna och det förekom guidad visning av museet. På IH har vi idag (2014) plats till ca. 80 personer.

Ännu fler nischer

Genom rena tillfälligheter lyckades FIA anställa Risto Karvinen, en välkänd träskulptör. Han skapade målvaktslegenden Kalle Svensson i trä som finns på Olympia och inte minst "Gångspelet" vid Parapeten. Ristos första uppgift för FIA var att utföra en kopia av det antika konstverket "Discobolos" som dessutom ingår i FIA:s logga. Denna blev klar i början av 2005. Därefter skapade han reliefen "Helsingborg – målvakterna stad" med Sigge Lindberg, Folke Friis, Kalle Svensson, Henry Christensson samt Stig "Nina" Malmkvist.

Henrik ”Henke” Larsson blev också förevigad i helfigur och så blev det till sist en hel vägg av betydelsefulla idrottspersoner i trä. Dessa fantastiska träpjäser utgör idag en betydelsefull grundpelare i vår utställning.

FIA skapade ett "Hall of Fame" och då utsågs vinnarna av "Larssons kanna" under åren 1937 – 1961 vara självklara att ingå medan vi för åren därefter tar hjälp av sakkunniga för att tillföra även dessa i detta minnenas rum. FIA:s styrelse utser numera Helsingborgs bästa idrottsutövare för året.

FIA fick under sina första år i IOGT-huset upplevt en publiktillströmning (fyrdubbling på tre år) som ingen vågat drömma om. Inte minst på grund av den omfattande konferensverksamheten har genomströmningen av gäster varit mycket stor. Men även spontanbesöken har varit många och detta känner vi stor glädje över.

Lite andra publikationer

FIA-bladet tillkom, då den årligt utgivna boken, "Helsingborgsidrott", upphörde 1994 och samma år började FIA-bladet utges som kvartalstidskrift. Namnet på tidskriften ändrades i början av tvåtusentalet till Helsingborgsidrott.

Under Hans Sjöströms ledning hade en grupp idrottsveteraner under åren 2003-2005 träffats vid ett stort antal tillfällen och samlat material i form av Anekdoter, Citat, Historier & Skrönor till en Anekdotbok som fått titeln ”Å då sa jag till domar’n...!”. Boken blev klar 2006, och fler böcker har det blivit!

Cirkeln sluts

Hans Egger med hjälp av Kenny Strömberg på Kärnfastigheter och andra som vill FIA:s bästa gjorde att det blev ett palats med guld och silver på IH. Minns ni att det var där vi började? I en lagerlokal.

Vi har många krafter som verkar på frivilligbasis. Inkomster från medlemsavgifter, sponsorer, inträde, uthyrning & servering, donationer kan därför oavkortat användas till att driva museet och kan komma idrotten tillgodo. Vi samlar naturligtvis även in till Barncancerfonden, som är en av våra sponsorer.


ALLA VÅRA BÖCKER

VÄLKOMMEN TILL IDROTTSMUSEET!

KARTA

MINA SIDOR

NYHETSBREV

ÖPPETTIDER

VARDAGAR entré 20:-
9-15
Extra öppet vid evenemang *
se nedan
Övriga tider efter överenskommelse.
* Annan entréavgift gäller, se resp inbjudan.
6/7-28/7 **Sommartider
**Möjlighet till kontakt/besök ändå. Läs mer...

KONTAKT

PRISLISTA

DET HÄNDER IDAG

DET HÄNDER FRAMÖVER

September 2024

30 Må  Boksläpp:”Men då sa domar’n..!”

Oktober 2024

November 2024

UTVALDA ARTIKLAR, BESÖK, MED MERA

Vi stödjer Idrottsmuseet

Vi stödjer Idrottsmuseet

annons

KONTAKTA FIA

Redaktör: Hasse Sjöström

Författare: Sten Nilsson, Lasse Skoog

Webmaster: Mats Andersson

Kontakt:

Telefon växel: 042 - 13 39 00

Adress: Mellersta Stenbocksgatan 10

Postadress: 254 37 Helsingborg

Org.nr: 843001-0580

Pg: 32 97 12-4

Bg: 698-0064

Swish: 1234 94 52 34

FIA frågar/Fråga FIA!

Ett aldrig sinande pussel är att fylla i namn på personer på foton. Kanske just du finns på bild, eller någon du känner till. Du kan även ställa liknande frågor till oss inom vårt kunskapsområde.Läs mer

Besök oss!

Inträde 20:- Medlemmar 0:- Öppettider:Läs mer

Boka oss!

Genomför ett speciellt arrangemang eller möte i vår lokal med plats för ca. 80 personer i och vi kan ta fram allt; fika, mackor, landgångar och dricka. Om bara folk skall sitta och lyssna kan det beredas plats till över 200.Läs mer

Stöd oss och därmed idrotten!

Att vara (enskild) medlem kostar 300:-/år. Med detta följer fri Entré, rabatter med mera. Företagsmedlemmar (1000:-/år) och sponsorer får ännu fler fördelar.Läs mer

Om FIA – en kort historik

FIA:s ambition är att visa upp, dokumentera idrott med anknytning till Helsingborg, väcka intresse, minnas profiler och stödja talanger inom vår region.Läs mer

Köp våra böcker och andras

Idrottsmuseet är även en bokhandel. I hyllan finns böcker med idrottsanknytning och lokala företeelser.Läs mer

Vem blir årets idrottare?

Föreslå en person eller ett lag som kan anses vara "en produkt av stadens idrott", och som representerar en idrottsförening i staden.Läs mer

Inhämta/delge information!

Förutom museum och bibliotek finns möjlighet att gräva djupare i gömmorna genom Arkivet, eller fråga våra specialister direkt vid besök.Läs mer

Skänk idrottsprylar!

"Genom att lära oss något om det förflutna får vi bättre förståelse för vår tid." Minnena från flydda tider är i mycket oskattbara ting i framtiden...Läs mer

FÖLJ OSS PÅ

Facebook Instagram Youtube